Learn 50 languages for free
Online • Android • iOS •

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′
Sentiments

สัตว์
sàt′
Animals

กีฬา
gee-la
Esports

เพลง
playng
Música

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
Oficina

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum
Begudes

คน
kon′
Persones

เวลา
way-la
Temps

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm
Ambient

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
Embalatge

เครื่องมือ
krêuang-meu
Eines

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn
Trànsit

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái
Fruites

เวลาว่าง
way-la-wâng
Oci

ทหาร
tá′-hǎn
Exèrcit

เสื้อผ้า
sêua-pâ
Roba

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
Comunicació

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′
Apartament

อาหาร
a-hǎn
Menjar

อาชีพ
a-chêep
Ocupacions

ผัก
pàk′
Verdures

วัตถุ
wát′-tòo′
Objectes

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
Educació

ร่างกาย
râng-gai
Cos

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât
Naturalesa

การเงิน
gan-nguнn′
Finances

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶
Mobles

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
Religió

พืช
pêut
Plantes

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′
Termes abstractes

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua
Aparells de cuina

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′
Materials

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp
Salut

รถ
rót′
Cotxe

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
Arts

เมือง
meuang
Ciutat

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
Temps

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
Compres

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitectura

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′
Animals grans

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′
Animals petits