Learn 50 languages for free
Online • Android • iOS •

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′
ስሜት

สัตว์
sàt′
እንስሳ

กีฬา
gee-la
ስፖርት

เพลง
playng
ሙዚቃ

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
ፅህፈት ቤት

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum
መጠጦች

คน
kon′
ሰዎች

เวลา
way-la
ጊዜ

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm
አካባቢ

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
ማሸግ

เครื่องมือ
krêuang-meu
መሳሪያዎች

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn
ትራፊክ

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái
ፍራ ፍሬ

เวลาว่าง
way-la-wâng
የረፍት ጊዜ

ทหาร
tá′-hǎn
ወታደራዊ

เสื้อผ้า
sêua-pâ
ልብስ

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
ግኑኝነት

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
ቴክኖሎጂ

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′
መኖሪያ ቤት

อาหาร
a-hǎn
ምግብ

อาชีพ
a-chêep
ሞያ

ผัก
pàk′
አትክልቶች

วัตถุ
wát′-tòo′
ቁሶች

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
ስልጠና

ร่างกาย
râng-gai
ሰውነት

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât
ተፈጥሮ

การเงิน
gan-nguнn′
ገንዘብ አያያዝ

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶
የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
ሐይማኖት

พืช
pêut
አትክልቶች

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′
እረቂቅ

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua
የኩሽና እቃዎች

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′
መጠቀሚያ እቃዎች

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp
ጤነኝነት

รถ
rót′
መኪና

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
ጥበብ

เมือง
meuang
ከተማ

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
የአየር ሁኔታ

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
ግብይት

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ምህንድስና

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′
ትልቅ እንስሶች

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′
ትንሽ እንስሶች